Gemaakt voor de toekomst

Ambachtelijk Vakmanschap Nederland is een nieuw platform, een netwerk van professionals. Samen streven we naar betere zichtbaarheid van en verbinding in de sector van ambachtelijk vakmanschap, met als doel urgente knelpunten aan te pakken.

 

Meer over onsCampagne

AVN is een platform, een bottom-up netwerk van professionals. Ieders kennis, ervaring en oplossingen dragen bij aan onze doelstellingen.

 

 

 

Meer over onze organisatie

  • Kennisbehoud en -doorgifte
  • Vergroten slagkracht
  • Versnippering tegengaan
  • Reputatieverbetering
  • Vergroten zichtbaarheid
  • Toekomstbestendigheid

Wij vertegenwoordigen de hele sector

Alleen samen en in samenwerking met het maatschappelijk middenveld kunnen we onze doelen behalen en de slagkracht van onze sector enorm versterken.

Ambachtspersonen
Vakonderwijs
Museumwereld
Restauratiewezen